Missie en visie

De missie en visie van Fysiotherapie Willems

Met onze missie geven we aan waarvoor we staan. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze patiënten en medewerkers omgaan? Onze visie geeft aan wat we de komende 5 jaar willen bereiken. Hierin komt tot uitdrukking wat onze aandachtsgebieden zijn en welke ontwikkelingen we tot stand willen brengen om een goede zorg te blijven leveren. Binnen Fysiotherapie Willems staat de volgende missie en visie centraal:

Missie: Wat willen we bereiken?

Wij zijn een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie, gekenmerkt door het aanbieden van optimale patiëntenzorg in de zin van preventie, curatieve zorg en re-integratie. Wij bieden zorg aan in een persoonlijke sfeer waarbij alle therapeuten up to date geschoold zijn. In onze praktijk staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van zijn klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met collega therapeuten, de huisarts of specialist. De praktijken bieden een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn herstel.

Visie: Hoe gaan we onze doelen bereiken?

Wij willen een veranderende gezondheidszorg met veranderende zorgvraag binnen de eerstelijns fysiotherapie blijven aanbieden aan een brede patiëntengroep. De praktijk streeft daarom naar een continue verbreding en verdieping van de aangeboden zorg. Verbreding realiseren wij door middel van specialisaties binnen de fysiotherapie, gericht op bepaalde doelgroepen. Daarnaast willen we beweegprogramma’s ontwikkelen en een actieve deelname in zorgketens realiseren. Verdieping realiseren wij door middel van scholing van ons personeel en het toepassen van de laatste inzichten in behandelwijzen.


Fysiotherapie Willems helpt u beter bewegen!