Nieuws

 • -

Word jij onze nieuwe collega?

Fysiotherapie Willems is een particuliere fysiotherapiepraktijk met vestigingen in Groningen, en Paterswolde. Halverwege april breidt de praktijk zich uit met een vestiging aan de Vismarkt in Groningen. Deze locatie betreft een nieuw fitnesscentrum van Basic-Fit.

Wij bieden je

 • Een nog op te bouwen parttime functie van vijf ochtenden, met uitzicht op meer.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals studiefaciliteiten.

Wat mogen wij van je verwachten

 • Je beschikt over een HBO-diploma fysiotherapie, een bewijs van bevoegdheid.
 • Je bent BIG geregistreerd en ingeschreven in het kwaliteitsregister KNGF.
 • Je hebt een AGB-code of bent bereid deze aan te vragen.
 • Je hebt bij voorkeur (stage-)ervaring in de eerstelijns fysiotherapie en affiniteit met fitness en/ of personal training.
 • Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid.
 • Je bent inzetbaar per 1 mei 2019.

Ben jij of ken jij onze nieuwe collega? Mail dan voor 5 april je motivatie en CV naar sollicitatie@fysiotherapiewillems.nl.

Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Guido Willems.


 • -

10 jaar Fysiotherapie Willems in Paterswolde

In juli 2008 opende Fysiotherapie Willems haar vestiging in Paterswolde. De locatie, gevestigd in Sportrade fit- & wellness startte 10 jaar geleden met één collega. Inmiddels heeft niet alleen het team uitbreiding gekregen, maar werkt de praktijk steeds meer samen met andere zorgaanbieders en breidt ze nog steeds uit met haar specialisaties, om de patiënten sneller van hun klacht af te helpen.

Nieuw in de praktijk zijn echografie en shockwave .”Twee technieken die elkaar versterken in de behandeling van vele klachten”, aldus praktijkeigenaar Guido Willems. “Met echografie is nog beter inzichtelijk te krijgen waar een bepaalde klacht vandaan komt. De klacht die met echografie in beeld is gebracht, kan vervolgens met shockwave worden behandeld”.

Wat is echografie

Met echo-onderzoek wordt een beeld gegeven vanaf de binnenkant van het pijnlijke gebied. Dat is prettig, omdat aan de buitenkant niet alles zichtbaar of voelbaar is. De diagnose van een klacht is met een echo zeer nauwkeurig, waarbij bepaalde veroorzakers van een klacht ook uitgesloten kunnen worden. Hiermee kan een behandeling zich beter richten op de klacht, in plaats van op het bestrijden van symptomen.

Zo kan pijn in de schouder bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een slijmbeursontsteking, een scheurtje in de spier of verkalking van de pees. Met een echo kan vastgesteld worden wat de exacte oorzaak van de klacht is, waardoor de therapeut een zeer gerichte behandeling kan aanbieden. Hierdoor is de patiënt sneller van zijn klacht af en loopt hij niet onnodig met pijn door.

Wat is Shockwave

Diverse klachten die inzichtelijk zijn gemaakt middels echografie, kunnen behandeld worden met shockwave. Er worden schokgolven toegediend met een apparaat op het lichaam en die maken pijnlijk en vaak verhard weefsel los. Hierdoor ontstaat een verbetering in de doorbloeding en stofwisseling van het pijnlijke gebied. Pijnklachten nemen hierdoor af en het weefsel kan sneller herstellen.

Wanneer weefsel beschadigd of verkalkt is, biedt shockwave uitkomst. Ook bij hielspoor, achillespees aandoeningen, een tennis- of golfelleboog en schouderklachten is shockwave zeer effectief. “We zien regelmatig patiënten met dergelijke klachten, die van alles hebben geprobeerd er vanaf te komen. Patiënten die we met shockwave behandelen zijn dan ook aangenaam verrast als ze soms in drie behandelingen weer klachtenvrij zijn.”


 • -
Fysiotherapie Willems - Medical taping bij hooikoorts

Medical Taping bij hooikoorts

Tags : 

De lente is begonnen, hatsjoe! Koeien, lammetjes, alles loopt weer vrolijk in de wei. Echter, het enige dat bij mij begint te lopen is mijn neus! Een hoop gesnotter en genies, elk jaar weer. Ik heb, net als velen met mij, weer last van hooikoorts!

Wat is hooikoorts?

Wanneer je last hebt van hooikoorts, ben je allergisch voor pollen waar je lichaam sterk op reageert. De allergie is gerelateerd aan het seizoen. Hooikoortsklachten komen namelijk wanneer bomen, grassen en planten gaan bloeien. In de bloeitijd komen stuifmeelkorrels vrij. Heb je last van hooikoorts en je ogen, neus, mond of keel komen in aanraking met de stuifmeelkorrels, dan geeft dat een prikkeling op de slijmvliezen. Het lichaam vertoont een heftige afweerreactie, met gezwollen slijmvliezen en vervelende klachten als gevolg. Bij hooikoorts kan je last hebben van een verstopte neus of een loopneus, traanogen, veel niezen, jeuk aan neus, keel of ogen, en vermoeidheid.

Wat kan je doen tegen hooikoorts?

Er zijn diverse middeltjes te verkrijgen om de hooikoortsklachten te verminderen of tegen te gaan. Medicijnen moeten herhaaldelijk gebruikt worden en geven helaas niet altijd het gewenste resultaat. Naast medicatie, kan ook medical taping verlichting bieden tegen hooikoortsklachten.

Medical Taping bij hooikoorts!

Bij medical taping wordt een speciale tape op het lichaam, in dit geval op rug en borst, aangebracht. De tape moet ervoor zorgen dat het bloed beter in het lichaam wordt gecirculeerd. De tape beïnvloedt de hulpademhalingsspieren en via het zenuwstelsel ook het longgebied.

Één behandeling met medical taping kan al voor een gewenst resultaat zorgen. De tape blijft enkele dagen tot een week zitten. Wanneer de klachten aanhouden is het aan te raden meerdere behandelingen te ondergaan.

Wilt u meer weten over medical taping en over de mogelijkheden hiervan? Neem dan gerust contact met ons op.


 • -

Succesvolle samenwerking tussen zorgprofessionals en patiënten

Het gebrek aan eenduidige patiëntinformatie rondom lumbale spondylodese (een rugoperatie waarbij twee of meerdere wervels in de onderrug worden vastgezet) was voor Jos Kuijlen, neurochirurg in het UMCG, reden om het Ketenzorgtraject Lumbale Spondylodese te initiëren. Het project is een mooi voorbeeld van een waardevolle samenwerking tussen patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars (tripartite samenwerking). Het Participatiekompas sprak met een aantal betrokkenen.

Tijdens de gesprekken met patiënten zijn dingen boven tafel gekomen, waar ik als chirurg niet altijd bij stilstond.

Jos Kuijlen, neurochirurg UMCG, initiator en projectleider

“Alle betrokkenen stonden open voor verbetering van het zorgproces rondom lumbale spondylodese en wilden hierover meedenken en meebeslissen. Tijdens de gesprekken met patiënten zijn dingen boven tafel gekomen, waar ik als chirurg niet altijd bij stilstond. Zo vertelde een patiënt dat hij niet goed wist of hij mocht buigen na de operatie en dat hij bang was dat er wellicht schroeven lossprongen. Het is goed om te weten met welke vragen patiënten rondlopen, zodat wij daarover in de toekomst beter kunnen informeren. Ook werd duidelijk dat de pijnbehandeling voor patiënten niet altijd goed geregeld is. Na uitvoerig overleg met pijnbehandelaars, wordt hier aan de hand van een nieuw protocol beter mee omgegaan. We gaan ook daadwerkelijk bijhouden en meten of dit nieuwe protocol werkt. De bijdrage van patiënten was een meerwaarde binnen dit project. Hun input vormde de leidraad voor verbeteracties in de zorgketen waardoor we op diverse vlakken progressie hebben geboekt.”

Margriet Sterken, physician assistant Wervelkolomcentrum Groningen en projectleider

“Het was een gemotiveerde groep waarin iedereen elkaar versterkte en aanvulde. De kracht van het project zit hem in de samenwerking tussen professionals en patiënten. Als verbeteringen binnen een zorgproces slechts worden bedacht vanuit het oogpunt van professionals, loop je dingen mis die voor patiënten juist zo belangrijk zijn. Het is voor alle betrokkenen een behoorlijke investering, omdat we dit doen naast onze normale werkzaamheden. Als projectleider is het dan ook van belang om duidelijke lijnen uit te zetten en met gedegen vervolgstappen te komen. Dat is een goede houvast voor de overige deelnemers. We hebben met dit project een heel mooie blauwdruk gemaakt die als voorbeeld gebruikt kan worden voor andere zorgtrajecten. Als je multidisciplinair werkt binnen een bepaalde zorgketen kan je met vergelijkbare problemen te maken krijgen .”

Ina de Vries, beleidsadviseur medisch specialistische zorg Menzis

“Menzis is enthousiast over de tripartite samenwerkingen. Hoewel de betrokken partijen vanuit verschillende invalshoeken participeren, respecteren we elkaars rol. Door samen aan de slag te gaan en ervaringen van patiënten en suggesties van zorgprofessionals serieus te nemen, verbetert de kwaliteit van zorg. Daarbij kunnen patiënten met hun ervaringen vaak goed zien wat wel en niet werkt in de praktijk. Voor Menzis is dat belangrijke informatie, omdat we met deze informatie de zorg meer in lijn kunnen brengen met wensen en behoeften van patiënten, en zodoende betere contractafspraken kunnen maken met zorgaanbieders. Samen kijk je toch breder naar de zorg en kom je verder dan alleen. Behalve verbeteringen in het zorgproces zien we ook dat door de samenwerking van zorgprofessionals de werkvreugde binnen het zorgproces toeneemt. Daarnaast merken we dat goede resultaten een stimulerend effect hebben op andere partijen in de zorg.”

Ilona Thomassen, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

“Deze manier van samenwerken vraagt om echte openheid en betrokkenheid van de behandelaars en beleidsmakers, vooral om patiëntenvertegenwoordigers op hun gemak te stellen. Er werd goed naar elkaar geluisterd en ook mijn inbreng werd zeer op prijs gesteld. Ik vond de patiëntenfolder vreselijk om te lezen, onbegrijpelijk voor de gemiddelde Nederlander. Dit knelpunt werd door zorgprofessionals erkend en aangepakt. Verder was het bij de zorgprofessionals soms niet helemaal bekend dat patiënten in het voortraject met ernstige pijn kampen, wat een grote impact heeft op hun leven. Er was niet echt een duidelijk beleid met betrekking tot pijnbestrijding en dat is inmiddels ook verbeterd. Wij kijken als patiënten met een andere blik naar situaties en ik ben ervan overtuigd dat er een heel ander product zou zijn gekomen zonder onze inbreng. Overigens hebben niet alleen patiënten baat bij deze ontwikkelingen, ook de onderlinge samenwerking tussen behandelaars, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen wordt beter.”

Guido Willems, eerstelijns fysiotherapeut

“Het is niet makkelijk om zoveel mensen constructief te laten samenwerken. Dit hebben de projectleiders op een prettige manier weten te bereiken door structuur aan te brengen en in kleinere werkgroepen gesprekken te voeren over inhoudelijke discussiepunten. Ik heb onder andere aangegeven dat patiënten voor de operatie advies moeten kunnen krijgen van een fysiotherapeut. De wachttijd kan namelijk oplopen tot 6 maanden. Goede informatie over wat mensen wel en niet kunnen doen in deze periode is belangrijk om te verwerken in een informatiefolder. Het gehele traject heb ik als erg prettig en leerzaam ervaren. Het luisteren naar andere specialisten en betrokkenen geeft veel extra informatie, omdat we allemaal anders zijn opgeleid en dingen anders ervaren. Dit soort projecten draagt bij aan eenheid in taal en behandeltrajecten binnen de patiëntenzorg. Patiënten die eenduidige informatie ontvangen, krijgen een beter op elkaar aansluitende behandeling in de verschillende fases van het zorgtraject, meer vertrouwen in de begeleiding en gaan minder ‘zorg shoppen’. Dit leidt zeer waarschijnlijk tot snellere en betere resultaten.”

Maaike van Dam en Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen over de tripartite samenwerkingen in het algemeen

Maaike van Dam: “Een tripartite samenwerking is soms knap ingewikkeld. Er moeten meerdere perspectieven worden samengebracht, wat soms botst. We vinden elkaar vooral op de inhoud, maar soms heerst ook onbegrip. Zo kunnen de wensen duidelijk zijn, maar financiën een drempel vormen, of komt het voor dat diverse geledingen binnen een afdeling niet op één lijn zitten. Veel winst is gehaald in het verhelderen van het totale zorgpad en in het realiseren van een aanspreekpunt. We hebben het perspectief van de naasten ook stevig meegenomen, en met name de erkenning van het belang van naasten van de patiënt. Ik geloof sterk in participatievormen waarbij de verbinding tussen zorgverleners en patiënt (en later wellicht ook de zorgverzekeraar) tot stand wordt gebracht. Door echte ervaringen te horen ontstaat begrip en een wil tot veranderen die van binnenuit komt.”

Jolanda Fritsma: “Waar we gestart zijn op ‘afdelingsniveau’ wordt steeds meer gekeken naar de ‘zorgketen’. Vanaf het moment dat fysieke of mentale klachten ontstaan tot aan behandeling en nazorg. Dat betekent dat je ook zorgverleners van buiten het ziekenhuis steeds meer betrekt (huisartsen, apothekers etc.). Het betekent ook dat de patiënt werkelijk centraal komt te staan. We proberen vanuit Zorgbelang ook in toenemende mate aandacht te vragen voor alle aspecten van iemands gezondheid. Wat maakt dat je je gezonder gaat voelen als mens? Dit vergt een meer holistische benadering. Daarbij spelen ook omgevingsaspecten, zingeving etc. een rol. De kunst is om het klein te houden, maar wel met de patiënt als actief deelnemer aan het zorgproces verbeteringen tot stand te brengen. Dit zijn mooie idealen en het proces er naartoe is zeer de moeite waard.”

Als verbeteringen binnen een zorgproces slechts worden bedacht vanuit het oogpunt van professionals, loop je dingen mis die voor patiënten juist zo belangrijk zijn.
Bron: http://www.participatiekompas.nl/ervaringen/succesvolle-samenwerking-tussen-zorgprofessionals-en-pati%C3%ABnten

 • -

Fysiotherapie Willems  tekent sponsorovereenkomst met Hockey Club Eelde

Tags : 

Fysiotherapie Willems is onlangs een sponsorovereenkomst aangegaan met Hockey Club Eelde. Gert Jan, fysiotherapeut bij Fysiotherapie Willems, biedt twee keer in de maand een gratis inloopspreekuur op de hockeyclub. Ben jij spelend lid bij HCE en niet voor fysiotherapie verzekerd,  dan biedt Fysiotherapie Willems een extra service richting de club. In overleg bestaat de mogelijkheid tot een gratis behandeling op de praktijk aan de Hoofdweg 266 in Paterswolde.

Gert Jan is elke maandag in de oneven weken (met uitzondering van feestdagen) aanwezig op de club. Heb jij een blessure of lichamelijke klacht? Dan kan je van 20.00 tot 21.00 uur terecht bij Gert Jan tijdens het gratis inloopspreekuur. Hij geeft advies over uw klacht en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast  voert hij behandelingen uit, denk bijvoorbeeld het tapen van de enkel of het losmaken van de spieren.


 • -
Fysiotherapie Hoogeveen - Dry Needling

Dry Needling bij Fysiotherapie Willems te Hoogeveen

Tags : 

Heeft u al langere tijd last van een tenniselleboog, rug- of nekklachten, dan kan Dennis Overberg van Fysiotherapie Willems u wellicht helpen. Sinds kort past hij de nieuwe behandelmethode ‘Dry needling’ met succes toe. Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje direct in een pijnlijke spier wordt geprikt, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof geïnjecteerd wordt, spreekt men van ‘Dry’ needling.

“Alle pijnproblemen waarbij triggerpoints (mede) de oorzaak zijn, kunnen behandeld worden met dry needling” vertelt Dennis. “Hierbij kan onder andere gedacht worden aan rug- en schouderpijn, armpijn (tenniselleboog, carpaal tunnel syndroom, RSI-achtige klachten), spanningshoofdpijn, migraine, kaak- en kiespijn, oorpijn, (uitstralende) beenpijnen en krampen. Uiteraard wordt voor de behandeling eerst onderzocht of triggerpoints de oorzaak zijn van de klachten.”

Dry needling verschilt van acupunctuur, omdat er niet geprikt wordt op vaste plekken in het lichaam, maar in vooraf opgezochte triggerpoints in spieren. Triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier, die voor flinke, uitstralende pijnklachten elders in het lichaam kunnen zorgen. Dry needling is geheel gebaseerd op Westerse medische principes en de effecten zijn in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Patiënten zijn zeer positief over de effecten van Dry needling. Herstel van de klacht is namelijk snel en vaak direct merkbaar. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling in de spier zelf, resulteren in een snelle pijnafname en functieherstel van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, kan er gewerkt worden aan de mobiliteit van de gewrichten en aan het verbeteren van kracht en coördinatie. Dry needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Wilt u meer weten over Dry needling en of dit ook iets voor uw klacht kan betekenen, neem dan contact op met Fysiotherapie Willems, gevestigd in het pand van Basic Fit in Hoogeveen. U kunt een afspraak maken via de website www.fysiotherapiewillems.nl of telefonisch via nummer 06-33161111


 • -
Fysiotherapie Willems RTV Drenthe

Fysiotherapie Willems bij RTV Drenthe

Tags : 

Op 27 september was Fysiotherapie Willems te gast bij RTV Drenthe. Guido Willems, eigenaar van Fysiotherapie Willems, deed mee met het programma ‘De Brink’, gepresenteerd door Sophie Timmer.

Fysiotherapie Willems geeft uitleg over dry needling

Iedereen heeft wel eens last van triggerpoints. Wat het zijn en wat je er aan kan doen, vertelde Guido Willems in een live interview. Heeft u het interview gemist maar bent u wel benieuwd naar wat er gezegd is? Beluister dan hier het gehele fragment.


 • -

Alarm over nekklachten tieners

Nekklachten een veel voorkomende klacht

Dagblad van het Noorden maakte alarm over nekklachten bij tieners. Naar aanleiding daarvan benaderde RTV Noord fyiotherapeut en manueel therapeut Guido Willems met het verzoek een interview bij hem af te nemen. In het interview gaat RTV Noord nader in op de oorzaak en behandeling van nekklachten bij tieners en geeft Guido daar zijn mening over.

Beluister hier de gehele uitzending van RTV Noord. Guido komt aan het woord bij 37.34 min.


 • -
Fysiotherapie Willems sponsort Actief 4

Fysiotherapie Willems sponsort het vierde van Actief Eelde

Tags : 

Fysiotherapie Willems sponsort Actief 4Actief Eelde is sponsor rijker

Guido Willems, eigenaar van Fysiotherapiepraktijk Willems, is vanaf komend seizoen nieuwe sponsor van Actief Eelde. Sinds 2008 heeft hij onder andere een praktijk gevestigd in Sportrade te Paterswolde. Hier werkt hij met een aantal medewerkers en helpen ze tal van mensen van hun klachten af. Met de specialisaties manuele therapie, triggerpoint therapie, dry needling en haptonomie zijn zij mensen met zeer uiteenlopende klachten van dienst.

Met een fraai bord langs de zijkant van het veld nodigt Willems een ieder met een (sport)blessure uit eens langs te komen. Fysiotherapie Willems helpt je weer bewegen!

Willems voetbalt zelf al de nodige jaren bij Actief en sinds kort speelt hij mee met het 4e elftal. Om de sponsoring compleet te maken heeft hij het gehele team voorzien van een praktische voetbaltas met daarop een afdruk van zijn logo. Het 4e elftal gaat momenteel aan kop en maakt dit seizoen grote kans op het kampioenschap.

Naast een praktijk in Paterswolde is Fysiotherapie Willems tevens gevestigd in Groningen (locatie Basic Fit aan de van Imhoffstraat) en in Hoogeveen (locatie Basic Fit aan de Duymaer van Twistweg). Heeft u moeite met bewegen, rug- of nekklachten, een blessure of last van spanning in de spieren? Het team van Fysiotherapie Willems helpt u graag. Kijk voor meer informatie op www.fysiotherapiewillems.nl.

Fysiotherapie sponsor Actief Eelde

Fysiotherapie sponsort tas voor het vierde Actief Eelde


 • -

Manuele therapie bij Fysiotherapie Willems

Tags : 

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie van fysiotherapie. Manuele therapie wordt in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd en wordt toegepast bij pijnklachten aan de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Een manueel therapeut beheert diverse technieken waarbij al dan niet gekraakt wordt en het resultaat veelal direct merkbaar is. Het doel van manuele therapie is om uw gewrichten beter te laten bewegen.

Bij welke klachten is manuele therapie geschikt?

Heeft u last van een gewricht dat pijnlijk is of slecht kan bewegen, dan kan manuele therapie een uitkomst zijn. Enkele voorbeelden van klachten waarvoor u bij een manueel therapeut terecht kan:

 • Hoofdpijn/ nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • Nekklachten/ schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heupklachten

Vergoeding manuele therapie

Manuele therapie wordt veelal vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Hoe die vergoeding er precies uit ziet, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vaak vergoed een zorgverzekering een maximum aantal behandelingen per jaar. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden goed te bekijken.

Manuele therapie bij Fysiotherapie Willems

Fysiotherapie Willems heeft diverse gespecialiseerde therapeuten die manuele therapie kunnen bieden. Op zowel onze locatie in Groningen, Paterswolde als Hoogeveen kunt u terecht bij een manueel therapeut. Al onze therapeuten zijn ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Wilt u een afspraak maken bij Guido Willems, Erik Heuvink of Dennis Overberg? Neem gerust contact met u op, zodat we samen met u kunnen bekijken wat we voor u kunnen betekenen.


Fysiotherapie Willems helpt u beter bewegen!