Guido Willems

Eigenaar & Fysiotherapeut

Sinds 2005 ben ik praktijkeigenaar van Fysiotherapie Willems. Wat klein begon in Groningen, heeft inmiddels uitbreiding gevonden in Paterswolde. Dankzij de gunstige locaties binnen sportcentra, kon ik mij goed richten op bewegingstherapie en revalidatie. Gezien spieren en houding niet afdoende waren om mijn cliënten van dienst te zijn, ben ik mij gaan verdiepen in de werking van de gewrichten.

In 2008 studeerde ik af en behoorde ik bij de eerste lichting afgestudeerde Master Orthopdisch Manueel Therapeuten in Groningen en sinds 2019 extended scope specialist. Hierna heb ik diverse cursussen gevolgd; Mulligan Therapie, Medical Taping, Myofascial Triggerpoint Therapie en alle onderdelen van Dry Needling. Inmiddels bied ik ook echografie en shockwave.

Ik streef naar een multidisciplinaire aanpak van klachten, zodat cliënten inzicht krijgen in hun eigen klacht en de manier waarop ze daarmee omgaan en kunnen omgaan. Om die reden ben ik in de afgelopen jaren een samenwerking aangegaan met o.a. het UMCG, het Wervelkolomcentrum, sportartsen, huisartsen, psychologen, en haptonomen.

Mijn doel is de cliënt inzicht geven in zijn of haar klacht, op weg te helpen naar zelfmanagement en een goede balans te geven tussen werk, privé en zijn of haar lijf.